LÄRAR­HAND­LEDNING

YRKEN OCH UTBILDNING

Ge eleverna redskap att granska framtida valmöjligheter.

Nu finns lärarhandledningen kring yrken och utbildning i en digital miljö. Här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. Den innehåller övningar att göra före, under och efter en skola-omvärldsaktivitet. Med koppling till läroplanen blir arbetet med materialet en naturlig del av undervisningen.